Thực hiện đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu chỉ đạo, triển khai các nội dung đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Hợp tác xã nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng. Qua đó đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về tầm quan trọng và vai trò của kinh tế hợp tác, Hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Diện mạo nông thôn mới Thái Bình

Hơn 2 năm tăng tốc với sự đầu tư của tỉnh, hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự chung sức đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, người ...

Kết nối, tiêu thụ nông sản quê hương

Gian hàng nhỏ ở địa chỉ 368 - đường 17/8, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) của chị Phúc Thị Hương giờ trở thành địa chỉ để nhiều cơ sở, hợp tác xã ...

Tổ hợp tác thanh niên Kim Bình

Tổ hợp tác thanh niên trồng cây ăn quả có múi xã Kim Bình (Chiêm Hóa) được thành lập năm 2019 với 15 thành viên đa phần đều là đoàn viên thanh niên. ...