Mùa cây ăn quả mới bội thu trên mảnh đất xã Phúc Ninh

Đến xã Phúc Ninh những ngày này, chúng tôi mới thấy được cuộc sống nhộn nhịp của “Miền quê đáng sống”. Người, xe đi lại tấp nập để chuyên trở những chuyến quả về miền xuôi, báo hiệu tiếp tục một mùa cây ăn quả bội thu, đem lại cuộcc sống ngày càng ấm no, đầy đủ hơn cho người dân nơi đây.

Phúc Ninh xây dựng nông thôn mới nâng cao

Được công nhận đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm 2018 thay vì “nghỉ lấy sức”, xã Phúc Ninh (Yên Sơn) đã bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới là củng cố, nâng ...

“Sống” được với nghề

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động người dân tộc thiểu số là yếu tố quan trọng, góp phần giảm nghèo. Do đó, Trung tâm Giáo dục ...