Từ phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”

Tỉnh ta còn nhiều khó khăn nhưng với các biện pháp chỉ đạo, triển khai bài bản, quyết liệt đã huy động được sức dân tham gia xây dựng 3 công trình theo Nghị quyết số 15, ngày 22-5-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên giai đoạn 2016 - 2020. Những công trình của lòng dân đã có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo diện mạo mới cho mỗi vùng quê.

Xứ Tuyên làm ‘sống lại’ vai trò của HTX

Với nhiều phương thức đổi mới, các HTX sản xuất nông lâm nghiệp ở Tuyên Quang đang dần sống lại, khẳng định vai trò của mình trong kết nối tiêu thụ ...

Quyết tâm về đích đúng hẹn

Theo Ban Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng nông thôn mới năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, chính ...