,

Nông thôn mới

Đức Ninh gỡ khó xây dựng nông thôn mới nâng cao

Quyết tâm hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao vào cuối năm 2023, xã Đức Ninh (Hàm Yên) đang dồn lực để thực hiện, trong đó ưu tiên “gỡ” những tiêu chí khó.

Hiện thực giấc mơ Thôm Luông

Người dân ở Thôm Luông, xã Thượng Nông (Na Hang) đã từng nghĩ, đời mình sẽ chẳng bao giờ khấm khá được. Bởi hễ làm cái gì đang vào “guồng quay” phát ...

Nâng cao thu nhập từ thay đổi tư duy

Xác định đúng thế mạnh của từng vùng, từng địa phương, huyện Yên Sơn đã lồng ghép hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều nông dân ...

Những “đầu tàu” ở Thúc Thủy

Về thôn Thúc Thủy, xã An Khang (TP Tuyên Quang) hôm nay, những ngôi nhà mái thái với khuôn viên rộng rãi, sạch đẹp nổi bật trên màu xanh ngắt của ...