Trường sinh đăng ký hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020

Trường Sinh là xã được sáp nhập trên cơ sở 02 xã Sầm Dương và xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Chương trình, thời gian qua cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã luôn quyết tâm thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt chuẩn.

Sắc xuân nông thôn mới

Sắc xuân đã tràn ngập khắp các vùng quê nông thôn mới huyện Hàm Yên. Không khí như rạo rực, hân hoan hơn bởi bà con được vui Tết, đón xuân trong điều ...