,

Nông thôn mới

Sức bật từ xây dựng nông thôn mới

Trong 13 năm qua, nhờ sự chung sức, đồng lòng của các cấp ủy, chính quyền và người dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đã khoác cho Yên Sơn “tấm áo mới’’, góp phần tạo nên những miền quê giàu đẹp, đáng sống.

Xã Bình Yên giải “bài toán” thu nhập

Mặc dù còn nhiều khó khăn, xong với mục tiêu về đích nông thôn mới vào năm 2025, xã Bình Yên đặc biệt chú trọng đến tiêu chí thu nhập, nâng cao đời ...

Xã Hào Phú về đích nông thôn mới

Với mục tiêu xây dựng nông thôn đổi mới, đời sống người dân nâng cao, cơ cấu sản xuất hàng hoá chuyển dịch theo hướng bền vững, đặc biệt là thay đổi ...

Chiêm Hóa đẩy mạnh liên kết sản xuất

Những năm trở lại đây, liên kết trong sản xuất đã góp phần hình thành các chuỗi sản phẩm nông nghiệp có đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập cho người ...

Phát triển nông nghiệp vùng ven đô thị

Vùng ven đô thị là nơi liên kết giữa khu vực nội thành và ngoại thành về kinh tế - xã hội, cung cấp nông sản cho cư dân nội thành và dân cư phi nông ...