,

Nông thôn mới

Quyết tâm không nợ tiêu chí

heo đánh giá của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh hầu hết các xã nằm trong lộ trình về đích NTM trong giai đoạn 2021 - 2025 là các xã có xuất phát điểm thấp, trong khi mức độ yêu cầu đạt chuẩn đòi hỏi cao hơn rất nhiều. Các địa phương đang dồn lực, quyết tâm không nợ đọng tiêu chí để về đích đúng hẹn.

Nhà sạch, vườn đẹp nông thôn mới

Đôi bàn tay khéo léo cùng với sự linh hoạt, sáng tạo, những phụ nữ nông thôn huyện Hàm Yên đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn với mô hình ...

Chiêu Yên nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Nằm trong lộ trình về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2023, xã Chiêu Yên đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, ...