151Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốn Sở Giáo dục và Đàu tạo ( Vũ Đình Hưng)
152Quyết định phân công phụ trách lĩnh vực công tác trong lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang
153Thông báo Kết luận cuộc họp kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2019
154Thông báo kết quả xét nâng lương trước thời hạn năm 2018
155Tuyên truyền, vận động người dân không dùng máy kích điện và các dụng cụ khác để bắt giun đất theo kiểu tận diệt
156Thông báo thời gian kiểm tra hoạt động của còi ủ báo động phòng không nhân dân
157Thông báo phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Thương trực Hội liện hiệp phụ nữ
158Thông báo giới thiệu chức danh chữ ký phó CVP Tổng cục Thủy lợi
159Thông báo giới thiệu chức danh chữ ký Phó vụ Trưởng vụ Pháp chế, Thanh tra
160Thông báo chuyển địa điểm Kho bạc nhà nước tỉnh Tuyên Quang
161Thông báo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
162Thông báo giới thiệu chức danh chữ ký CVP Sở NN&PTNT tỉnh Long An
163Thông báo giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký địa điểm Hội làm vườn tỉnh Tuyên Quang
164Quyết định 169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
165Quyết định giao Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT ( Nguyễn Bảo Anh)