,

Trong ngành

Ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quý I

3 tháng đầu năm 2023, ngành nông nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là hoạt động xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản giảm 14,4% so với cùng kỳ.

Kinh tế tuần hoàn từ rơm tại sao không?

Nguồn phụ phẩm từ rơm rạ tưởng chừng như bỏ đi nhưng nếu biết tận dụng có thể tái chế thành nhiều sản phẩm hữu ích, tăng thu nhập và giảm phát thải.