Khuyến nông Tuyên Quang: Một năm nhìn lại

Năm 2022, sản xuất nông nghiệp của tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thời tiết diễn biến bất thường với 13 đợt thiên ...