,

Trong ngành

Làm nông nghiệp tử tế

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan từng nhấn mạnh phải xây dựng được một nền nông nghiệp tử tế. Nhưng chừng nào vẫn còn những vụ việc lấy rau ngoài ...