,

Trong ngành

Đưa hơi thở cuộc sống vào pháp luật thú y

Cục Thú y mong muốn đưa pháp luật thú y vào cuộc sống, nhưng cũng đồng thời mong đưa hơi thở cuộc sống vào pháp luật nhiều hơn', Cục trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.