Làm giàu từ kinh tế V-A-C-R

Năm 2008, ông Vũ Tiến Nhu, thôn Trung Long, xã Trung Yên (Sơn Dương) đã khai phá vườn đồi quanh nhà xây dựng mô hình V-A-C-R.