Cảnh báo sâu, bệnh hại cây trồng

Thời tiết đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, tổng lượng mưa tháng 6 và tháng 7 thấp hơn trung bình nhiều năm ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng ...

Chống nguy cơ sạt lở mùa mưa bão

Mặc dù tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp cấp bách cũng như lâu dài nhưng với địa hình miền núi phức tạp, chia cắt bởi hệ thống sông, suối dày đặc ...