Phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng năm 2022

Qua kiểm tra tình hình sản xuất, điều tra sâu bệnh trên các cây trồng như: Lúa, chè và mía. Từ đầu tháng 4 đến nay, một số đối tượng sâu, bệnh gây ...