Phòng chống sâu bệnh hại trên cây lâm nghiệp

Trong thời gian vừa qua, trên cây lâm nghiệp xuất hiện một số sâu bệnh đang phát sinh gây hại: Bệnh chết héo trên cây keo ở giai đoạn từ 1 đến 5 tuổi trên diện tích rừng trồng chu kỳ 2 và 3; sâu xanh hại lá cây bồ đề và một số sâu bệnh hại khác. Dự báo trong thời gian tới, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng xen kẽ các đợt mưa là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh tiếp tục phát sinh, gây hại trên cây lâm nghiệp.

Sẵn sàng ứng phó bão Conson

Sáng 8/9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã họp khẩn triển khai công tác ứng phó với bão Conson. Phó Trưởng ...