,

Dự báo - Cảnh báo

Hướng dẫn biện pháp phòng trừ một số sâu, bệnh hại lúa vụ Xuân

Để giúp bà con nông dân kịp thời phòng trừ sâu, bệnh hại lúa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Trong mục Khuyến nông hôm nay, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ một số sâu, bệnh hại lúa vụ Xuân như sau: