,

Dự báo - Cảnh báo

Tập trung chăm sóc lúa vụ mùa

Sau khi hoàn thành gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa vụ mùa, thời điểm này, bà con nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang chuyển trọng ...