Bệnh đạo ôn lúa lan rộng

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, bệnh đạo ôn trên lúa đang phát sinh gây hại nguy cơ lan rộng, tính đến ngày 28-3 đã có 30,7 ha nhiễm, trong đó nhiễm nặng là 0,02 ha tại huyện Lâm Bình. Tỷ lệ bệnh từ 5-10% số lá, nơi cao từ 15 đến 20% số lá.

Kiểm soát sâu, bệnh hại cây trồng vụ xuân

Theo nhận định của ngành Nông nghiệp, vụ xuân năm nay sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là sâu, bệnh hại. Nhằm kiểm soát, không để dịch hại ...

Xử lý bệnh thán thư trên cây cam

Cam sành là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Hàm Yên và một số xã huyện Chiêm Hóa. Tuy nhiên, vào thời điểm này, trên cam xuất hiện bệnh ...