Phòng trừ dịch hại trên mạ và lúa mới cấy vụ xuân năm 2020

Tính đến ngày 10/01/2020, các địa phương trong tỉnh đã gieo 490.294,6 kg mạ, tương đương với diện tích 12.933,7 ha lúa cấy. Theo điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hiện nay đang xuất hiện một số đối tượng dịch hại phát sinh trên mạ: Bệnh nấm mốc, thối nhũn tại các huyện Lâm Bình, Hàm Yên, thành phố Tuyên Quang...

Xử lý bệnh thán thư trên cây cam

Cam sành là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Hàm Yên và một số xã huyện Chiêm Hóa. Tuy nhiên, vào thời điểm này, trên cam xuất hiện bệnh ...