Xử lý bệnh thán thư trên cây cam

Cam sành là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Hàm Yên và một số xã huyện Chiêm Hóa. Tuy nhiên, vào thời điểm này, trên cam xuất hiện bệnh thán thư gây khô cành, khô lá… ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cam của người dân.

231 ha ngô bị sâu keo phá hại

Báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, toàn tỉnh đã ghi nhận 231,2 ha ngô bị sâu keo phá hại, trong đó có 119,2 ha ngô vụ xuân và ...