Sơn Dương tập trung gieo cấy vụ xuân trong khung thời vụ

Trong thời gian này, nông dân huyện Sơn Dương, nhất là nông dân khu vực các xã vùng trung và hạ huyện Sơn Dương luôn có khung thời vụ sớm nhất huyện đã tiến hành gieo cấy lúa xuân, đặc biệt có một số xã như Ninh Lai đã hoàn thành gieo cấy trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trồng cam chín sớm ở Phúc Thịnh

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chiêm Hóa phối hợp với UBND xã Phúc Thịnh đã trồng thử nghiệm 2 ha cam CS1 có ứng dụng tưới nhỏ giọt ...

Cảnh báo bệnh đạo ôn hại mạ

Mặc dù mới chỉ xuống giống bắc mạ chuẩn bị gieo cấy vụ Xuân 2019, song theo điều tra của Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Tĩnh, bệnh đạo ôn đã phát sinh ...