,

Sâu, bệnh hại

Phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa, ngô vụ Đông Xuân 2022-2023

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố và qua điều tra sâu bệnh trên lúa, ngô vụ Đông Xuân 2022-2023 cho thấy: Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại trên một số giống nhiễm như: BC 15, TBR225, HT1, J02, nếp... tỷ lệ bệnh nơi cao cục bộ từ 8-10% số lá; Rầy nâurầy lưng trắng lứa 1 đang phát sinh, gây hại mật độ nơi cao 200-300 con/m2; Sâu cuốn lá nhỏ lứa 1 đang phát sinh gậy hại rải rác, mật độ nơi cao 4-6 con/m2. Trên ngô sâu keo mùa thu phát sinh và gây hại trên ngô giai đoạn 6-8 lá.

Phòng trừ rầy phấn trắng trên cây ổi

Ổi dễ trồng, mau có trái, được trồng xen hoặc chuyên canh, cho kinh tế cao nên diện tích trồng ổi ngày càng được mở rộng nhưng hay bị rầy phấn trắng ...