861 ha lúa mùa bị nhiễm bệnh khô vằn

Báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh sâu, bệnh hại lúa mùa đang có xu hướng gia tăng, nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình làm đòng, trỗ ...