376. Công văn số 31/CCTY-CĐ v/v Triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân - Hè năm 2015
377. Công văn số 358/SNN-KH về việc tiếp tục chỉ đạo tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp vụ xuân năm 2015
378. Công văn số 361/SNN-TrTr v/v kiểm tra đánh giá sản xuất mía chè.
379. Hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
380. Công văn số 299/SNN-TrTr về việc chỉ đạo sản xuất xuân 2015
381. Công văn số 76/SNN-TL về việc tăng cường quản lý khai thác các công trình thủy lợi và các biện pháp phòng, chống hạn cho sản xuất vụ xuân 2015
382. Công văn số 260/SNN-TTr về việc Theo dõi, nắm tình hình và báo cáo việc tặng quà, nhân quà tặng không đúng quy định trong dịp tết Ất Mùi 2015
383. Về việc đôn đốc tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2014; xây dựng phương hướng phòng chống thiên tai năm 2015 và thực hiện Báo cáo theo Khung theo dõi và đánh giá
384. Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT
385. Công văn số 20/BVTV-TTra về việc tăng cường kiểm tra việc kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV trong dịp lễ tết.
386. Công văn số 170/SNN-TTr về việc không sử dụng hai ấn phẩm của Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
387. Công văn số 169/SNN-LN ngày 27/1/2015 về việc Chuẩn bị tổ chức tết trồng cây xuân Ẩt Mùi
388. Công văn số 2873/SNN-TY về việc triển khai thác vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 3 năm 2014
389. Công văn số 154/SNN-TrTr về việc đôn đốc trồng mía vụ xuân năm 2015.
390. Công văn 40/SNN-TrTr về việc đôn đốc trồng mía vụ xuân năm 2015