TT Khuyến nông Tuyên Quang: Những dấu ấn nổi bật

Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Sở Nông nghiệp và PTNT giao. Trong đó, xây dựng được nhiều mô hình gắn hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật với liên kết tiêu thụ nông sản.