Minh Quang chủ động, tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, năm qua Đảng ủy, chính quyền xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Chương trình, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và đã đạt được thành tựu đáng ghi nhận.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Chi đoàn thôn 20, xã Kim Phú (Yên Sơn) có 20 ĐVTN. Phát huy vai trò “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”, Chi đoàn đã tích cực tuyên ...

Hướng đi mới từ du lịch nông nghiệp

Gặt lúa, hái chè, thu hoạch cam, lê, bưởi hay trồng rau, tham quan làng nghề… là những trải nghiệm thú vị mà du lịch nông nghiệp có thể mang lại cho ...