Góp sức trẻ để xây dựng nông thôn mới ở Tuyên Quang

Song song với các hoạt động phòng, chống Covid-19, tuổi trẻ Tuyên Quang đẩy mạnh phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp sức cùng tỉnh nhà thực hiện mục tiêu “kép”, vừa chống dịch, vừa triển khai xây dựng nông thôn mới gắn với các hoạt động, như: Xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn… thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Tuyên Quang tham gia xây dựng nông thôn mới và đã tạo được nhiều dấu ấn tích cực trong xã hội.

Giải pháp thu hút nông dân vào HTX

Toàn tỉnh có 336 hợp tác xã (HTX) nông, lâm nghiệp, tăng 177 HTX so với năm 2016, với số lượng thành viên trên 9.200 thành viên. Đây là kết quả cho ...

Dồn sức về đích đúng hẹn

Theo kế hoạch năm 2021, toàn tỉnh có 7 xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đến nay, diện mạo nông thôn ở các xã đã có nhiều khởi sắc với hệ ...

Về đích giao thông nông thôn

Với phương châm “Giao thông luôn phải đi trước một bước tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội”, các địa phương trong tỉnh đã dồn lực thực ...