Người dao đổi đời từ trồng rau sạch

Hồng Thái là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Na Hang, với hơn 300 hộ dân, trong đó 98% dân số là dân tộc Dao. Ở đây điều kiện khí hậu thời tiết rất đặc biệt, nhiệt độ trung bình hàng năm từ 23 đến 25oC rất phù hợp cho việc phát triển các cây loại cây rau màu xứ lạnh như: Su hào, bắp cải, súp lơ và cây su su.

Thời của các hợp tác xã kiểu mới

Các hợp tác xã được tổ chức theo mô hình liên hiệp hợp tác xã tổ chức theo chuỗi đang được khuyến khích nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Liên hiệp này ...