Xã Nhân Mục hoàn thành 19/19 tiêu chí Nông thôn mới

Ở xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên sau khi thực hiện chương trình xây dựng TNM đã có thêm nhiều con đường mới sạch đẹp, nhiều công trình văn hóa khang trang phục vụ cộng đồng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Qua thẩm định, 19/19 tiêu chí về NTM ở Nhân Mục đã hoàn thành. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã đang vui mừng, phấn khởi mong đợi Lễ công bố xã Nhân Mục đạt chuẩn NTM.

Xã Phúc Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 19-4, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức công bố Quyết định công nhận xã Phúc Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới. Đến dự có đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên ...

Xã Phúc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới

Sau 7 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ngày 17/4 xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn ...

Nông thôn mới, đô thị văn minh ở Chiêm Hóa

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã và đang được nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa tích cực hưởng ứng. ...

Quyết tâm về đích NTM đúng “hẹn”

Năm 2019, tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã về đích nông thôn mới (NTM) gồm: Vĩnh Lợi, Cấp Tiến (Sơn Dương); Thái Bình, Kim Quan (Yên Sơn); Hồng Thái (Na ...