Phát huy vai trò của đội ngũ khuyến nông

Toàn tỉnh hiện có 2.297 cán bộ khuyến nông, trong đó có 1.973 cán bộ khuyến nông thôn, bản. Đây thực sự là những “hạt nhân” quan trọng góp phần ...

Thái Bình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Phát huy nội lực và huy động nguồn lực từ bên ngoài, xã Thái Bình (Yên Sơn) đang bứt phá, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu đầu tiên ...

Phụ nữ Chiêm Hóa thi đua làm kinh tế giỏi

Viết tiếp truyền thống lịch sử của các thế hệ phụ nữ đi trước, thế hệ phụ nữ huyện Chiêm Hóa ngày nay tiếp tục khẳng định tinh thần cần cù, sáng tạo, ...

Chính sách tại các nước khác trên thế giới

Brazil từ lâu đã là nước chiếm vị trí số 1 ngành mía đường thế giới. Thái Lan hiện là nước phát triển mạnh nhất tại khu vực ASEAN, xếp thứ 2 trên thế ...