,

Công văn

16. Văn bản số 01/BCH-VPTT ngày 24/01/2024 Về việc Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh.
17. Văn bản số 03/CV-VPBAT ngày 19/01/2024 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân năm 2024
18. Văn bản số 23/SNN-KH ngày 04/01/2024 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 2024  
19. Về việc Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, sương muối.
20. Văn bản số 2846/SNN-TTBVTV ngày 13/12/2023 Về việc triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024
21. Văn bản số 2735/SNN-VP ngày 30/11/2023 V/v đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC
22. Công văn số 2573/SNN-TTBVTV Về việc chuẩn bị thu hoạch mía niên vụ ép 2023-2024 và tổ chức trồng mía nguyên liệu năm 2024
23. Văn bản số 2320/SNN-VP ngày 26/7/2023 về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng
24. Văn bản số 4817/UBND-THVX ngày 29/9/2023 về viêc chủ động phòng, chống dịch Sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh
25. Văn bản số 6539/CAT ngày 26/9/2023 của Công an tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường việc chấp hành pháp luật về bảo đảm TTATGT
26. Đôn đốc sản xuất vụ Mùa,vụ Hè Thu,triển khai sản xuất vụ Đông năm 2023
27. Văn bản số 1994/SNN-VP ngày 20/9/2023 về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
28. Công văn số 1931/SNN-VP ngày 13/9/2023 về việc triển khai phát động cuộc thi “dữ liệu số với cuộc sống - Digital Data for life”    
29. Văn bản số 1939/SNN-KH ngày 14/09/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ  
30. Văn bản số 4191/UBND-THCBKS ngày 30/8/2023 V/v tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong dịp lễ Quốc khánh 02/9