Cảnh báo sâu, bệnh hại cây trồng

Thời tiết đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, tổng lượng mưa tháng 6 và tháng 7 thấp hơn trung bình nhiều năm ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng phát triển của cây trồng. Theo các chuyên gia nông nghiệp, đây cũng là thời điểm phát sinh mạnh mẽ nhất của bệnh, nếu không có giải pháp phòng trừ sớm thì nguy cơ bùng phát dịch là điều dễ xảy ra.