,

Chỉ thị

16. Chỉ thị 6477/BNN-TY ngày 08/10/2021 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.
17. Văn bản số 2018/SNN-PTNT ngày 07/10/2021 V/v khẩn trương đăng ký thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025
18. Văn bản số 227/TTBVTV-KT ngày 28/9/2021 Về việc phòng chống sâu bệnh hại trên cây lâm nghiệp
19. Văn bản số 1833/SNN-TL ngày 16/9/2021 V/v chủ động ứng phó với mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất
20. Văn bản số 1736/SNN-VP ngày 3/9/2021 về việc ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
21. Văn bản số 1678/SNN-TTBVTV ngày 25/08/2021 V/v khắc phục thiên tai, khôi phục sản xuất do mưa lũ gây ra
22. Văn bản số 2678/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
23. Công điện số 4154/CĐ-BNN-TY ngày 02/7/2021 về việc triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác lây lan diện rộng
24. Công điện số 04/CĐ-TW hồi 6giờ 00 ngày 12/6/2021 ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai - uỷ ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN
25. Văn bản số 1022 /SNN - TL ngày 11/6/2021 Chủ động ứng phó mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá và lũ quét, sạt lở đất
26. Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật
27. Văn bản số 751/SNN-VP ngày 04/05/2021 V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
28. Văn bản số 717/SNN-TS ngày 26/4/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống nắng nóng, mưa lũ, lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thuỷ sản năm 2021
29. Công điện 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid_19
30. Văn bản số 644/SNN-TTBVTV ngày 19/4/2020 V/v tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn việc đánh bắt giun bằng kích điện trên địa bàn tỉnh