Thực hiện công tác phòng, chống rét, dịch bệnh cho gia súc và cây trồng

Theo thông báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang (Bản tin số 21/GMĐB&R-ĐTQ ngày 23/01/2016): Nhiệt độ tiếp tục giảm, các khu vực trong tỉnh xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 6-8°C vùng núị cao phía Bắc tỉnh gồm các huyện Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên co nhiệt độ thấp hơn dao động từ 4,0-6,0°C; dự bao đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài từ 5-6 ngày.

Trồng Su su lấy ngọn

Xã Hồng Thái (huyện Nà Hang, Tuyên Quang) trồng thử nghiệm mô hình trồng 0,5 ha su su lấy ngọn trên đất màu đồi.