,

Tin tức

Không thiếu thịt lợn vào dịp cuối năm

Dịch tả lợn châu Phi lây lan khiến các địa phương phải tiêu hủy gần 1 nghìn tấn lợn, chiếm khoảng 3,5% tổng đàn lợn. Với số lượng lợn còn lại cùng ...