Khi cán bộ khuyến nông làm MC

Không được đào tạo làm MC… nhưng những cán bộ khuyến nông làm công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật trên sóng truyền hình vẫn hằng ngày miệt mài ...