Kỳ vọng “đại cách mạng” về lâm nghiệp

Giống keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô (keo lai mô) cho năng suất rừng trồng vượt trội và ít rủi ro được đánh giá sẽ tạo ra cuộc “đại cách mạng” cho ngành lâm nghiệp. Với một địa phương mà sản xuất lâm nghiệp được lựa chọn là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, giấc mơ này đang trở nên hiện hữu thông qua Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh về hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao.

Hoàn thành sớm chỉ tiêu trồng rừng năm 2019

Đến hết tháng 6, toàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2019. Toàn tỉnh đã trồng mới được 9.997,9 ha rừng, trong đó rừng trồng bằng ...