Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến

Bảo đảm các dự án phát triển công nghiệp chế biến hoạt động hiệu quả, tỉnh chú trọng thực hiện quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu chè, mía, gỗ rừng trồng, tạo chuỗi liên kết giá trị bền chặt giữa doanh nghiệp và người dân.

Tuyên Quang: Na Hang phòng cháy, chữa cháy rừng

Huyện Na Hang (Tuyên Quang) tập trung đẩy mạnh và tăng cường chỉ đạo các địa phương trong huyện, nhất là những địa bàn trọng điểm, thực hiện tốt các ...

Nhịp sống nơi đại ngàn

Ở nơi màu xanh hút tầm mắt, cái tâm của người làng Khuổi Bốc, Bản Khẻ, Khuôn Nà, Minh Lợi, Vàng On, xã Trung Minh (Yên Sơn) luôn sáng tỏ khi quyết ...

Tân An phát triển kinh tế lâm nghiệp

Xã Tân An (Chiêm Hóa) đã tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên, diện tích đất lâm nghiệp lớn để đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, từ đó tạo ...