Na Hang: Chuẩn bị trồng rừng vụ xuân

Năm 2020, huyện Na Hang có kế hoạch trồng mới 550 ha rừng, trong đó trồng cây tập trung 500 ha, trồng cây phân tán 50 ha. Để đảm bảo công tác trồng ...

Mở rộng diện tích rừng gỗ lớn

Trồng, chuyển hóa từ rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn của các tổ chức, cá nhân làm rừng ở nhiều địa phương trong tỉnh đã đạt được mục tiêu tăng hiệu quả kinh ...

Tuân thủ lịch thời vụ trồng rừng

Lịch thời vụ trồng rừng tốt nhất bắt đầu từ tháng 3 đến 6. Thời điểm này, các địa phương đã chuẩn bị đất, cây giống tập trung trồng rừng vụ xuân. Tại ...

Điểm sáng phát triển kinh tế lâm nghiệp

Huyện Yên Sơn có diện tích rừng sản xuất lớn nhất tỉnh với trên 65.300 ha. Tập trung phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, ...