Hiệu quả từ trồng rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC

Huyện Sơn Dương đã quy hoạch trên 35.000 ha rừng trồng sản xuất phục vụ công nghiệp chế biến gỗ. Để nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng, năm 2018, UBND huyện Sơn Dương phối hợp với Công ty cổ phần Phát triển nông lâm nghiệp Phú Lâm thực hiện dự án phát triển rừng bền vững theo tiêu chuẩn rừng quốc tế FSC với hơn 1.894 ha tại 2 xã Tú Thịnh và Cấp Tiến.

Diện tích rừng trồng gỗ lớn… còn nhỏ

Rừng gỗ lớn không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cao cho người trồng, còn có chức năng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, việc ...

Theo chân những người giữ Voọc

Anh Quan Văn Tuyển, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Nà Muông, xã Khuôn Hà (Lâm Bình), Trưởng nhóm Bảo tồn cộng đồng và lực lượng kiểm lâm thuộc Trạm ...