Bảo vệ rừng bằng công nghệ

Không còn câu chuyện rừng cháy nửa ngày cán bộ kiểm lâm mới biết; không còn câu chuyện phải mang dao đi mở đường tuần rừng, lực lượng kiểm lâm giờ ...

Cơ hội cho ngành lâm nghiệp phát triển

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký kết chương trình hợp tác phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt ...

Phát huy lợi thế cây bản địa

Với hệ sinh thái đa dạng, tỉnh ta có nhiều loại cây trồng bản địa quý hiếm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.