,

Lâm nghiệp

Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương bàn giao 63.000 cây keo mô cho xã Hợp Thành, Phúc Ứng, Tân Thanh, Vĩnh Lợi

Ngày 12-4, Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương phối hợp với chính quyền địa phương các xã Hợp Thành, Phúc Ứng và xã Vĩnh Lợi bàn giao 63.000 cây keo mô cho 25 hộ theo Nghị quyết 03 Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương giao cây giống cho các hộ gia đình.

Việc bàn giao cây giống trên địa bàn các xã diễn ra thuận lợi, cây giống bàn giao đủ số lượng cho các đơn vị, tổ chức đăng ký, kích thước cây đạt tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định. Để đảm bảo chất lượng cây giống khi trồng đạt tỷ lệ sống cao, Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng cho người dân.

Trang thông tin điện tử huyện Sơn Dương

Tin cùng chuyên mục