Chăm sóc đàn vật nuôi mùa nắng nóng

Hiện đang là cao điểm nắng nóng, việc chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi đang được các địa phương tích cực triển khai, đảm bảo cho đàn vật nuôi phát triển ...