Chủ động nguồn lợn giống để tái đàn

Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát. Để đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho thị trường, nhiều địa phương khuyến khích người ...

66 XÃ CÔNG BỐ HẾT DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, đến nay có 66 xã trên địa bàn các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn công bố hết dịch tả lợn châu Phi.