Ngăn chặn nguy cơ bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

ừ giữa tháng 10 đến nay, lần đầu tiên xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên gia súc tại tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Đây là bệnh lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Tại tỉnh ta tính đến thời điểm này chưa ghi nhận trường hợp trâu, bò nhiễm bệnh, tuy nhiên nguy cơ dịch xâm nhiễm, lây lan rất cao do việc vận chuyển, giết mổ gia súc dịp cuối năm.

Kiên quyết không để dịch chồng dịch

Bệnh cúm lợn đang phát sinh lan rộng ở một số nước. Tại Trung Quốc cũng đã phát hiện bệnh, gây thiệt hại nặng. Hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ bệnh ...