Tích cực và trách nhiệm

Sau 28 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua 11 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật. Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực tham gia hầu hết các hoạt động của kỳ họp, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Đóng góp miệt mài của nông dân cả nước

Cùng với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của Chính phủ, thành quả to lớn của ngành nông nghiệp và sự nghiệp phát triển nông ...

Kiểm tra tình hình sản xuất tại Yên Sơn

Ngày 7-11, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Yên Sơn kiểm tra kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát ...