Ngựa thồ cam ở Phù Lưu

Thời điểm này ở xã Phù Lưu (Hàm Yên) cam sành đang vào giai đoạn cuối vụ. Trên các ngả đường mòn từng đàn ngựa thồ vẫn miệt mài giúp chủ gùi cam. Mỗi ...

2 giống cam mới được công nhận

Giống cam CT36 và CT9 đã được Bộ NN-PTNT cộng nhận là giống mới, trong đó cam CT36 được công nhận là giống chính thức tháng 2/2019.

Hiệu quả từ giống Chè mới năng suất cao

Huyện Hàm Yên xác định cây chè được là một trong những cây trồng chủ lực của huyện, bởi cây chè đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông ...

Chiêm Hóa đưa cây chuối thành cây chủ lực

Toàn huyện Chiêm Hóa hiện có 1.052 ha chuối, chủ yếu là giống chuối tây. So với các loại cây khác, chuối tây dễ trồng, có khả năng chống hạn tốt, sau ...