,

Phòng chống Covid -19

Tuyên Quang phát hiện thêm 11 trường hợp F1 trở về địa phương

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 9 giờ ngày 4-5, toàn tỉnh đã phát hiện 16 trường hợp F1 (có 11 trường hợp phát hiện mới).

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hoá l kiểm tra thân nhiệt trường hợp F1 về địa phương.

 

Trong đó: huyện Chiêm Hóa 6 trường hợp ở các xã Yên Nguyên, Kim Bình, Tân An, Xuân Quang, Hòa Phú; Sơn Dương 2 trường hợp ở các xã Đông Lợi, Hào Phú; thành phố Tuyên Quang 7 trường hợp ở phường Phan Thiết, phường Hưng Thành; 1 trường hợp ở xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn.

Đến nay tất cả các F1 đã được lấy mẫu, trong đó có 1 F1 đã có kết quả âm tính lần 1và 5  F1 đã âm tính lần 2. Tính từ 29-4 đến nay, toàn tỉnh đã lấy 427 mẫu, có 233 mẫu đã có kết quả âm tính, 194 mẫu đang chờ kết quả. Hiện tất cả các trường hợp F1 đang được cách ly và theo dõi chặt chẽ.

Hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp vì vậy người dân cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế “Khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế”.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục