,

Phòng chống Covid -19

Văn bản số 1220/UBND-KGVX về việc Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thông báo kết luận số 89/TB-VPCP ngày 01/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời chấn chỉnh những bất cập và tăng cường công tác phòng, chống dịch, Ngày 03/5/2021, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố, Các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục