,

Thị trường nông sản

Tuyên Quang: Thêm 63 sản phẩm được công nhận sao OCOP

Ngày 28/12, Hội đồng đánh giá phân hạng, nâng hạng sản phẩm OCOP tỉnh Tuyên Quang đã công nhận thêm 63 sản phẩm đạt sao OCOP trong năm 2022.

Hội đồng đánh giá phân hạng, nâng hạng sản phẩm OCOP tỉnh Tuyên Quang đánh giá phân hạng các sản phẩm. Ảnh: Đào Thanh.

Thực hiện việc đánh giá, phân hạng, nâng hạng sản phẩm OCOP, năm 2022 các địa phương của tỉnh Tuyên Quang đã đăng ký 101 sản phẩm. Qua rà soát, đánh giá thẩm định đã có 67 hồ sơ đủ điều kiện gửi Hội đồng cấp tỉnh thẩm định đánh giá phân hạng, nâng hạng.

Trong số 67 sản phẩm đủ điều kiện của tỉnh Tuyên Quang lần này có 63 sản phẩm được công nhận đạt sao OCOP lần đầu; 3 sản phẩm được công nhận nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao; sản phẩm chè Shan tuyết Hồng Thái loại 1 tôm, 1 lá đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Hội đồng OCOP cấp Quốc gia nâng hạng từ 4 sao lên 5 sao.

Như vậy tính đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang có 191 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao OCOP trở lên. Các sản phẩm được công nhận, xếp hạng OCOP sẽ được tỉnh Tuyên Quang ưu tiên lựa chọn, giới thiệu trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, hỗ trợ đưa lên các sàn giao dịch điện tử, kết nối trong chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản đến các siêu thị, các đơn vị phân phối tiêu thụ sản phẩm có uy tín trên toàn quốc.

Báo Nông nghiệp Việt Nam

Tin cùng chuyên mục