,

Thị trường nông sản

Nâng cao chất lượng sản phẩm Cam sành Hàm Yên

Hiện Cam sành Hàm Yên đã có chỉ dẫn địa lý, với những người trồng cam ở đây, việc xây dựng thành công chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Cam sành sẽ góp phần nâng cao vị thế, danh tiếng, sức cạnh tranh của sản phẩm này.
Video không hợp lệ

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục