,

Nước sạch - VSMT

Phòng xét nghiệm chất lượng nước - Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Tuyên Quang được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Phòng xét nghiệm chất lượng nước trực thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Tuyên Quang được cấp chứng chỉ công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm phòng xét nghiệm nước theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP.

Chứng chỉ công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm phòng xét nghiệm nước theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn được Cơ quan hợp tác Phát triển quốc tế Australia hỗ trợ đầu tư xây dựng Phòng xét nghiệm chất lượng nước với mục tiêu phân tích, đánh giá các chỉ tiêu về chất lượng nước của các công trình, nguồn cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn nông thôn tỉnh.

Để phát huy hiệu quả của Phòng xét nghiệm và thực hiện xét nghiệm, đánh giá chất lượng nước đúng với quy định tại Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 và các quy định hiện hành của Nhà nước. Tháng 6/2022 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm, lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, xây dựng hồ sơ đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Đến ngày 20/9/2022 Viện công nhận chất lượng Việt Nam thuộc Hiệp hội khoa học và kỹ thuật về tiêu chuẩn và chất lượng Việt Nam đã cấp chứng chỉ công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm phòng xét nghiệm nước theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 30/11/2022 cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Tuyên Quang.

Lãnh đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đón nhận chứng nhận công nhận Phòng xét nghiệm chất lượng nước đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, Phòng xét nghiệm chất lượng nước trực thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã đủ năng lực thực hiện các hoạt động xét nghiệm chất lượng nước theo mục tiêu đã đề ra, từ đó chủ động đề ra những giải pháp, biện pháp can thiệp phòng chống và hạn chế, xử lý các nguồn nước, các công trình cấp nước bị ô nhiễm, không đảm bảo an toàn vệ sinh, nhằm đảm bảo sức khoẻ, đời sống cho người dân nông thôn và cộng đồng, góp phần vào sự phát triển bền vững trên các mặt kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đỗ Thu Hiền - Trung tâm Nước sạch và VSMTNT

Tin cùng chuyên mục