,

Nước sạch - VSMT

Tuyên Quang: Tăng cường truyền thông về nước sạch

Nhiều công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh đã được triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực.

Năm 2022, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Tuyên Quang tiếp tục tăng cường truyền thông về lợi ích của việc sử dụng nước sạch; giám sát chặt chẽ các công trình, bảo đảm chất lượng nước phục vụ nhân dân. Trung tâm cũng phối hợp với UBND các xã và người dân nâng cao trách nhiệm trong việc giữ gìn bảo vệ các công trình; thường xuyên thực hiện kiểm tra và duy tu bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị kỹ thuật; thực hiện cân đối giá nước ổn định và hợp lý. Từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng tới thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình quốc gia cấp nước an toàn.

Hướng dẫn sử dụng nước sạch đúng cách giúp tiết kiệm và mang lại hiệu quả. Ảnh: NNVN

Báo Nông nghiệp Việt Nam

Tin cùng chuyên mục