,

Nông thôn mới

Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã Long Hải Minh Khương

Những năm qua, Hợp tác xã Dịch vụ thương mại và sản xuất Long Hải Minh Khương, huyện Hàm Yên đã tích cực đổi mới sản xuất kinh doanh, chuyển đổi mô hình hoạt động, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho các thành viên và bà con nông dân trên địa bàn, góp phần xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Video không hợp lệ

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục