,

Nông thôn mới

Gương nông dân đi đầu trong sản xuất kinh doanh giỏi

Gia đình anh Hoàng Văn Tác, thôn Hải Mô, xã Đại Phú là một trong những hộ nông dân luôn đi đầu trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

 

Từ năm 2012, anh Tác cùng gia đình bắt đầu xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp với diện tích 9.000m2. Đến năm 2017, mô hình của anh dần ổn định với 30 con bò, 5 con trâu sinh sản; nuôi cá, trồng rừng và trồng mía nguyên liệu cho Nhà máy đường Sơn Dương. Ngoài ra, anh còn hướng dẫn và phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho 25 lao động tại địa phương. Năm 2023, anh duy trì 10 con lợn nái sinh sản, đã xuất chuồng được 60 con lợn thịt, sản lượng ước đạt 6 tấn lợn hơi, giá bán lợn hơi bình quân 60 triệu đồng/tấn, cho thu 360 triệu đồng; đồng thời anh nuôi thêm 15 bò, trồng 20 ha rừng và  0,1 ha ao cá, ước tính thu nhập 300 triệu đồng. Hàng năm, gia đình anh tạo việc làm ổn định cho 17 đến 20 lao động; giúp đỡ 7 hộ khó khăn về vật tư, kỹ thuật, kinh nghiệm để phát triển sản xuất kinh doanh; thu nhập bình quân của người lao động khoảng 6 đến 7 triệu đồng/người/tháng.

Anh Hoàng Văn Tác luôn tích cực, gương mẫu tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào do Hội nông dân và địa phương phát động, đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, từ đó góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân.

 

Trang TTĐT huyện Yên Sơn

Tin cùng chuyên mục