Trọng dân trong giải quyết thủ tục hành chính

Cùng với những nỗ lực hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử, giao tiếp trọng dân, lắng nghe nhân dân trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Khi người dân được phục vụ

Từng có một thời kỳ, những người dân khi có việc cần đến liên hệ tại các cơ quan nhà nước cảm thấy rất khó khăn, phải chờ đợi, thậm chí phải quen ...

Dấu ấn cải cách hành chính năm 2020

Năm 2020, công tác cải cách hành chính bước thêm những nấc thang mới, vươn lên nằm trong nhóm các tỉnh đạt khá trở lên, hoàn thành mục tiêu Nghị ...